کالای متروکه در گمرک و قوانین آن

کالای متروکه در گمرک و قوانین آن

کالای متروکه گمرکی، قوانین و دستورالعمل ها

کالای متروکه چیست ؟

 • کالای متروکه گمرکی کالایی می باشد که در مدت زمان قانونی تعیین شده از گمرک و انبارهای گمرکی ترخیص و خروج نگردد.

 

 • طبق ماده 24 قانون امور گمرکی، مدت زمان مجاز برای نگهداری کالا در اماکن گمرکی 3 ماه می باشد ؛ درصورت وجود دلیل موجه این مدت با درخواست صاحب کالا و تشخیص گمرک تا حداکثر 2 ماه دیگر قابل تمدید می باشد .

 

 • مدت مجاز نگهداری کالا در گمرک برا کالاهایی که از مسیر هوایی وارد کشور می گردند به مدت 70 روز از تاریخ تحویل به گمرک می باشد. 

 

 • مدت مجاز نگهداری کالا در گمرک برای واحد های تولیدی محدودیت نداشته و گمرک مجاز است برای مدت مناسب آن را تمدید نماید .

 

 • پس از گذشت این مدت کالا مشمول مقررات متروکه می گردد و کالای متروکه و ضبطی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد .

 

 •  تا زمانی که کالای متروکه توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش نرفته است صاحب کالا حق دارد با تسلیم اظهارنامه و مدارک و مستندات لازم نسبت به انجام امور گمرکی و ترخیص کالا اقدام نماید ؛ که در این صورت کالای متروکه و منتقل شده به انبار سازمان اموال تملیکی طی مکاتبات با گمرک به گمرک مربوطه مرجوع شده و تشریفات گمرکی جهت ترخیص کالا از گمرک انجام می گردد .

 

 

چرا کالا در گمرک متروکه می شود

 

 • چرا کالا در گمرک مشمول قوانین متروکه می گردد یا چه اتفاقی می افتد کالا متروکه می گردد سوالاتی هستند ممکن پیش آید؛ باید گفت عوامل متعددی می تواند منجر به ترخیص نشدن کالا از گمرک و متروکه شدن آن گردد:
 • نداشتن مجوز واردات
 • نداشتن مجوزهای خاص واردات از سازمان های مربوطه مانند مجوز بهداشت، استاندارد و …
 • ممنوع بودن کالا 
 • کامل نبودن اسناد مورد نیاز جهت ارائه به گمرک
 • اشتباهات مربوط به انتخاب تعرفه های گمرکی مناسب
 • عدم وجود نقدینگی نزد صاحب کالا

 

 • کالای موجود در گمرک ممکن هست به دلیل نقص در مدارک و اسناد یا نداشتن مجوزهای واردات در گمرک مانده و متروکه گردند که در این صورت به مدت 2 ماه دیگر در صورت درخواست صاحب کالا و پرداخت هزینه انبارداری قابل تمدید خواهد بود .

 

 • در هر مرحله از فرآیند تشریفات متروکه صاحب کالا با تکمیل مدارک و ارائه اظهارنامه می تواند کالا را از متروکه خارج نموده و عملیات قطعی خروج و ترخیص کالا از گمرک را انجام دهد .

 

 • مدت زمان مجاز توقف کالا در انبارهای اختصاصی از طرف گمرک ایران تعیین می گردد .

 

 • برخی از کالاها دارای ممنوعیت واردات بوده اند و به این دلیل متروکه می گردند،  که در این صورت در هر زمان پس از تشخیص گمرک اجرایی و با تنظیم صورتجلسه ، مراتب به صاحب کالا به صورت کتبی یا در صورت معلوم نبودن صاحب کالا در روزنامه کثیر الانتشار اعلام می گردد؛ صاحب کالا حق دارد به مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ به نظر گمرک مبنی بر ممنوعیت واردات کالا اعتراض کند و به مدت 15 روز پس از مراجعه به گمرک مدارک و مستندات لازم را ارائه نماید در غیر اینصورت کالا متروکه و به ضبط قطعی دولت درمی آید .

 

قوانین کالای متروکه در گمرک 

 • مسئول رسیدگی و فروش کالای متروکه گمرکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد ، سازمان مذکور موظف است کالای متروکه را پس از انجام تشریفات لازم و با نظارت گمرک به انبارهای خود انتقال نماید .

 

 • مسئولیت حفظ و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با این سازمان می باشد .

 

 • هزینه های انجام خدمات و هزینه انبارداری تا 6 ماه به هنگام خروج کالا از گمرک از محل فروش کالا تامین می گردد و هزینه انبارداری بیش از 6 ماه برعهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد .

 

 • گمرک می تواند سه نوع کالا را قبل از اعلام نظر مراجع قضایی و اعلام متروکه به فروش برساند :
 1. کالایی که فسادپذیری سریع دارد
 2. نگهداری آن هزینه های بالایی دارد
 3. کالایی که 6 ماه در گمرک مانده و مراجع قضایی اعلام نظر نکرده اند.
 • گمرک طبق مقررات این کالاها را به فروش رسانده و وجوه آن تا تعیین تکلیف نهایی به صورت سپرده نگهداری می شود مگر اینکه مراجع قضایی نگهداری عین کالا را تعیین تکلیف نهایی لازم بدانند .

 

 • کالایی که با کانتینر وارد گمرک می گردد و متروکه می شود پس از یک هفته از شروع تشریفات متروکه، کالا از کانتینر تخلیه و کانتینر در اختیار تحویل گیرنده قرار می گیرد .
 • درصورتی که کانتینر خالی به مدت 2 ماه از تاریخ تخلیه کالا از گمرک خارج نگردد کانتینر مشمول مقررات متروکه می گردد .

 

مزایده کالای متروکه گمرک

 • پس از احراز متروکه شدن کالا در گمرک و اتمام مدت زمان مسئول امور متروکه موظف است بلافاصله اخطاریه را به شخصی که کالا به نام و نشانی او تحویل انبار شده است یا به شرکت حمل ازسال نماید و اعلام گردد چنانچه در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ اخطار کالا را اظهار و از گمرک خارج نکند، کالای مذکور متروکه و به فروش خواهد رسید.
 • بلافاصله پس از اتمام 20 روز ، کالا ارزیابی و مقدار ، نوع ، ارزش ، حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینه های گمرکی محاسبه و در اظهارنامه قید می گردد . 
 • سپس پس از انجام تشریفات گمرکی و با رعایت مقررات و نظارت گمرک کالای متروکه در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرد . 

 

 • کالای متروکه توسط سازمان فروش و اموال تملکی به یکی از روش های ذیل به فروش می رسد : 
 • حراج ، مزایده کتبی، خرده فروشی

 

 • هرگاه صاحب کالا بعد از نشر آگهی حراج و قبل از اینکه کالا به فروش برسد یا برنده اعلام گردد ،کالا را جهت ورود قطعی یا موقت اظهار کرده باشد با پرداخت هزینه های گمرکی و هزینه های مربوط به حراج از فروش کالا خودداری می گردد . 

 

 

جمع بندی مباحث کالای متروکه در گمرک 

 • مدت مجاز نگهداری کالای متروکه در گمرک 3 ماه می باشد و تا 2 ماه قابل تمدید می باشد . 
 • پس از گذضت مدت زمان 3 ماه در صورت عدم تمدید کالا متروکه می گردد . 
 • سازمان جمع آوری و فروش اموال متروکه مسئول فروش کالای متروکه می باشد . 
 • حتی تا زمانی که کالای متروکه به فروش نرفته باشد صاحب کالا می تواند با ارائه اظهارنامه و اسناد کالا را به گمرک مرجوع نموده و ادامه تشریفات ترخیص را انجام دهد . 
 • عوامل موثر بر متروکه شدن کالا عبارتند از نقص اسناد، عدم اخذ مجوزها ، ممنوع بودن کالا، اظهار کالا با اطلاعات نادرست از نظر تعرفه ، ارزش و … 
 • کالای ممنوعه پس از تشخیص گمرک مبنی بر ممنوع بودن با تنظیم صورتجلسه به صاحب کالا اعلام می گردد و صاحب کالا 2 از زمان ابلاغ حق اعتراض دارد . 
 • مسئولیت حفظ و نگهداری کالای متروکه با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد . 
 • هزینه های خدمات و انبارداری تا 6 ماه از محل فروش کالا تامین می گردد و بیش از 6 ماه بر عهده سازمان حمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد . 
 • کالایی که با کانتینر وارد گمرک می شود یک هفته پس ز اعلام متروکه کالا از کانتینر تخلیه و کانتینر به مراجع تحویل گیرنده نحویل داد می شود . 
 • پس از احراز متروکه شدن کالا و اعلام به صاحب کالاف وی 20 روز از تاریخ ابلاغ حق تنظیم اظهارنامه و خروج کالا را دارد درغیر این صورت کالا متروکه می گردد . 
 • کالای متروکه به سه روش حراج ، خرده فروشی و مزایده کتبی به  فروش می رسد . 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری این مقاله
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت

دسته بندی

آخرین مقالات

برچسب ها

اهمیت ترخیص کار بندرعباس ترخیص از بوشهر ترخیص از گمرک ترخیص از گمرک بازرگان ترخیص از گمرک بازرگان با پیله وری ترخیص از گمرک بندرعباس ترخیص با ثبت آماری ترخیص با پیله وری ترخیص در گمرک بازرگان ترخیص پیله وری ترخیص پیله وری بازرگان ترخیص کار ترخیص کار بازرگان ترخیص کار بندرعباس ترخیص کار بوشهر ترخیص کار رسمی ترخیص کار صادرات ترخیص کار مرز بازرگان ترخیص کار واردات ترخیص کار پیله وری ترخیص کار پیله وی ترخیص کار گمرک ترخیص کالا ترخیص کالا از بازرگان ترخیص کالا از بندرعباس ترخیص کالا از گمرک ترخیص کالا با پیله وری ترخیص گمرک بازرگان ثبت سفارش حذف ارز 4200 حذف واردات خودرو سواری سامانه ترخیص کالا از گمرک شرکت ترخیص بازرگان نیاز به ترخیص کار واردات خودرو سواری واردات خودرو سواری منتفی شد ورود به سامانه جامع تجارت ورود به سامانه جامع تجارت ، ثبت سفارش وظایف ترخیص کار ویژگی های ترخیص کار پیله ور چیست پیله ور کجاست پیله وری یعنی چه گمرک شهید رجایی