واردات خودرو سواری منتفی شد

واردات خودرو سواری منتفی شد
واردات خودرو سواری منتفی شد

  واردات خودرو سواری منتفی شد  علیرغم مصوبه مجلس مبنی بر واردات 70 هزار خودرو سواری شامل 50هزار دستگاه خودرو سواری و 20هزار خودرو سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی، قانون بودجه 1401 نهایی شده، منتفی شدن و حذف واردات ...