حذف ارز 4200

سود بازرگانی و همه جزئیات آن
سود بازرگانی و همه جزئیات آن

سود بازرگانی چیست ؟ سود بازرگانی درصدی از ارزش کل کالای وارداتی می باشد که توسط وارد کنندگان در زمان انجام امور ترخیص کالا از گمرک به دولت پرداخت می گردد.میزان سود بازرگانی توسط دولت و هیئت وزیران ...