ترخیص کالا

کالای متروکه در گمرک و قوانین آن
کالای متروکه در گمرک و قوانین آن

کالای متروکه چیست ؟ کالای متروکه گمرکی کالایی می باشد که در مدت زمان قانونی تعیین شده از گمرک و انبارهای گمرکی ترخیص و خروج نگردد.   طبق ماده 24 قانون امور گمرکی، مدت زمان مجاز برای نگهداری کالا در ...