ترخیص کار نخ

ترخیص نخ از گمرک بازرگان

نخ چیست؟ √ نخ به انگلیسی Thread، رشته ای بلند، معمولا نازک و باریک می باشد که از انواع الیاف طبیعی یا مصنوعی و ترکیبی از هر دو با روش ریسندگی تولید می گردد و در صنایع مختلف نقش مهم و ...